Użytkowanie oraz pielęgnacja


Konserwacja blatu (impregnacja) wykonywana jest w końcowym etapie produkcji/po zamontowaniu blatu. Proces ten ogranicza jego chłonność i minimalizuje ryzyko powstawania plam w kamieniu.


W celu zapewnienia długotrwałej funkcjonalności blatów należy systematycznie utrzymywać je w czystości, do mycia używając czystej wody. W zależności od intensywności użytkowania zaleca się regularną impregnację specjalnie przeznaczonymi do tego celu środkami.


Należy pamiętać, że do czyszczenia blatów zabronione jest wykorzystywanie środków o wysokim odczynie pH, bardzo agresywnych oraz skoncentrowanych, ponieważ mogą one doprowadzić do powolnego niszczenia czyszczonych powierzchni. Niedopuszczalne jest również stosowanie środków tłustych, oleistych, żrących, aktywnych chemicznie oraz substancji ściernych.


W przypadku konglomeratów kwarcowych zabrania się stawiania gorących przedmiotów (powyżej 150ºC) bezpośrednio na ich powierzchni, gdyż mogą one spowodować ich nieodwracalne uszkodzenie.


Radzi się unikać przesuwania przedmiotów oraz krojenia/tłuczenia bezpośrednio na powierzchni blatów. Długotrwałe narażenie na te czynniki doprowadzi do powstania pęknięć, rys lub matowych miejsc na powierzchni blatów.


Nie powinno się również wywierać zarówno długotrwałego, jak i dynamicznego nacisku na powierzchnię blatów poprzez umieszczanie czy przesuwanie po nich bardzo ciężkich przedmiotów. Zbyt duży nacisk spowodowany ciężarem może doprowadzić do pęknięcia/uszkodzenia blatu.


Uszkodzenie blatów w miejscach przewężeń lub łączeń (pęknięcie lub rozłączenie) nie może być podstawą do roszczeń czy reklamacji, jeśli szafki w tych miejscach nie stanowią solidnej podpory dla blatów.


Należy także zwrócić uwagę, aby na blacie długotrwale nie zalegały ciecze, a tym bardziej te oleiste lub o kwaśnych odczynach (soki, ocet, wino itp.), gdyż powierzchnia w tym miejscu może ulec odbarwieniu lub stać się matowa. Wymagane będzie wtedy ponowne impregnowanie/polerowanie blatu, które nie gwarantuje przywrócenia powierzchni do pierwotnego stanu.