Jak dbać o wyroby kamienne?

Kiedyś wyroby z kamienia kojarzone były głównie z granitowymi nagrobkami. Obecnie kamieniarstwo przeżywa prawdziwy rozkwit, a kamień naturalny często gości w obiektach usługowych oraz mieszkalnych. Wyroby kamienne znajdują zastosowanie na zewnątrz budynków oraz wewnątrz, a tworzy się z nich schody, tarasy, posadzki, blaty, parapety i wiele inne.

Użytkowanie oraz pielęgnacja

Każdy kamień jest niepowtarzalny, a jego różnorodną strukturę i efektowny wygląd bardzo łatwo jest zepsuć niewłaściwym użytkowaniem. Jak zatem dbać o wyroby kamienne?

Kamień – choć jest materiałem bardzo trwałym – ma wysoką porowatość. Z tego powodu wszystkim zabrudzeniom łatwiej jest wniknąć w jego strukturę. Kamienne blaty, schody, parapety i inne wyroby należy wyczyścić od razu, gdy pojawi się plama.

Do mycia kamienia najlepiej jest używać czystej wody lub specjalnych środków. W zależności od intensywności użytkowania zaleca się regularną impregnację specjalnie przeznaczonymi do tego produktami. Nie należy używać detergentów o wysokim odczynie pH, bardzo agresywnych i skoncentrowanych, ponieważ mogą doprowadzić do utraty połysku, odbarwienia oraz powstawania wżerów. Powinno się unikać przesuwania bardzo ciężkich przedmiotów oraz krojenia i tłuczenia bezpośrednio na powierzchni blatu.

Konserwacja kamienia

Kamień naturalny można impregnować – pod warunkiem, że są to specjalnie do tego przeznaczone środki. Taki produkt powinien zamykać pory w kamieniu, co ograniczy jego nasiąkliwość. Zminimalizuje to ryzyko powstawania plam – jednak nigdy w 100%. Impregnację należy okresowo powtarzać, a każdą pojawiającą się plamę jak najszybciej usuwać.


Warunki realizacji zamówień

Przed przystąpieniem do pomiaru wszystkie szafki muszą być wypoziomowane i znajdować się w pozycji docelowej. Nie należy wykonywać żadnych korekt w ustawieniu szafek po dokonanym pomiarze.

Uszkodzenie blatów w miejscach przewężeń lub łączeń (pęknięcie lub rozłączenie) nie może być podstawą do roszczeń czy reklamacji, jeśli szafki w tych miejscach nie stanowią solidnej podpory dla blatów.

Kamień/kompozyt jest surowcem naturalnym posiadającym nieregularną kolorystykę. Wszelkiego rodzaju odstępstwa w barwie, strukturze, przerosty i przeżylenia, świadczą o jego naturalnym pochodzeniu, i nie mogą być podstawą roszczeń i reklamacji.

Ze względu na specyfikę zarówno kamienia, jak i środków impregnujących, kolorystyka/nasycenie kolorów kamienia może ulec nieznacznej zmianie po zastosowaniu tychże środków. Spoina na łączeniu blatów może nieznacznie odbiegać od barwy blatów.

Blaty łączone są ze sobą w sposób trwały i na stałe. Demontaż zespojonych ze sobą blatów, wiąże się z ryzykiem ich uszkodzenia w miejscach łączeń, które spoczywa po stronie zamawiającego.

Tolerancja różnic wysokości powstałych na łączeniach blatów wynosi <0,5mm.

Tolerancja wymiarów elementów wynosi odpowiednio:

  1. tolerancja pomiarowa: 2mm,
  2. tolerancja cięcia: 2mm,
  3. tolerancja klejenia: 2mm,
  4. tolerancja grubości: 2mm,
  5. tolerancja montażowa: 2mm.

Materiał pozostaje własnością firmy UNISTONE-RIVA do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.